Zasieki koncertina

Zasieki koncertina dzielą się na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowi koncertina o średnicy 450mm, drugą o średnicy od 600 do 730mm i trzecią o średnicy 980mm. Zasieki koncertina w zależności od średnicy mają bardzo zróżnicowane zastosowania. Stosowane są jako zwieńczenie ogrodzeń obiektów przemysłowych i obwodnic wojskowych, zabezpieczenia wygrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz tworzenia mobilnych barier przy wejściach do ambasad, urzędów lub wzdłuż ogrodzeń granicznych. Może być wykorzystywana również do wzmacniania i poprawiania jakości istniejących ogrodzeń, czyniąc je znacznie trudniejszymi do pokonania. Zasieki koncertina powstają z drutu sprężynowego, na którym zaciśnięta jest stalowa taśma z naciętymi ostrzami, pospinanego w odpowiedni sposób złączkami. Złączki nadają stabilną konstrukcję w kształcie walca, tworząc zasiek przestrzenny o 54 zwojach. W zależności od średnicy zasieku, na jeden krąg koncertiny występuje od 3 do 5 złączek.
Koncertina ø450 jest wytwarzana z następujących typów ostrzy:
Jest stosowana przy zwieńczeniach ogrodzeń obiektów przemysłowych, obwodnic wojskowych, doskonale współpracując z elektronicznymi systemami ochrony obwodowej.
Przykład montażu koncertiny na ogrodzeniu zewnętrznym.
Koncertinę ø450 można montować na drucie ostrzowym lub naciągowym zamocowanym bezpośrednio do wysięgników ogrodzenia.
Koncertina ø600, ø730 jest wytwarzana z następujących typów ostrzy:
Stosowana jest jako zabezpieczenie wygrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych oraz aresztach śledczych.
Montaż koncertiny na ogrodzeniu dla więzień.
Dozbrojenie koncentriną ogrodzeń więziennych.
Zasiek jest mocowany do ogrodzenia przy zastosowaniu drutu ostrzowego.
Koncertina ø980 jest wytwarzana z następujących typów ostrzy:
Stosowana jest podczas tworzenia barier mobilnych ustawianych przy wejściach do ambasad i urzędów oraz wzdłuż ogrodzeń granicznych.

Zastosowanie koncertiny przy budowie ogrodzeń granicznych.