Sprzedajemy rocznie ponad 1000 kilometrów zasieków
Zasieki GC Metal

Koncertina ø980mm


Koncertina 980mm

Koncertina 980 mm jest zasiekiem stosowanym w postaci barier mobilnych przy wejściach do ambasad, urzędów lub wzdłuż ogrodzeń granicznych, trudnym do sforsowania. Wykonany z wysokiej jakości stalli ocynkowanej, będącej nowoczesnym ogrodzeniem zaporowy. Bariera jest najczęściej układana w stosy na specjalnych stojakach lub rozkładana bezpośrednio z samochodu. Elementem nośnym koncertiny jest drut sprężynowy, na którym zaciśnięta jest stalowa taśma z wyciętymi ostrzami, spięty złączkami. Poprzez złączki powstaje przestrzenny zasiek w kształcie walca o 54 zwojach. Trudny do pokonania i usunięcia, dzięki sztywności i licznych zwojach wyposażonych w 5 złączek nie można go usunąć poprzez standardowe przecięcie, nawet wyspecjalizowanymi narzędziami.