Zasieki Koncertina

Zasieki Koncertina

Zasieki koncertina

Zasieki koncertina dzielą się na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowi zasiek o średnicy 450mm, drugą o średnicy od 600 do 730mm i trzecią o średnicy 980mm. Zasieki przestrzenne w zależności od średnicy mają bardzo zróżnicowane zastosowania. Stosowane są jako zwieńczenie ogrodzeń obiektów przemysłowych i obwodnic wojskowych, zabezpieczenia wygrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz tworzenia mobilnych barier przy wejściach do ambasad, urzędów lub wzdłuż ogrodzeń granicznych. Może być wykorzystywana również do wzmacniania i poprawiania jakości istniejących ogrodzeń, czyniąc je znacznie trudniejszymi do pokonania. Powstają z drutu sprężynowego, na którym zaciśnięta jest stalowa taśma z naciętymi ostrzami, pospinanego w odpowiedni sposób złączkami. Złączki nadają stabilną konstrukcję w kształcie walca, tworząc zasiek przestrzenny o 54 zwojach. W zależności od średnicy zasieku, na jeden krąg koncertiny występuje od 3 do 5 złączek.