Koncertina

drut ostrzowy, zasieki concertina 450mm, drut kolczasty ostrzowy, drut kolczasty concertina, drut kolczasty zyletkowy, concertina razor wire, drut kolczasty koncertino
Logo GC Metal
Koncertina

Zasieki koncertina

Zasieki koncertina dzielą się na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowi zasiek o średnicy 450mm, drugą o średnicy od 600 do 730mm i trzecią o średnicy 980mm. Zasieki przestrzenne w zależności od średnicy mają bardzo zróżnicowane zastosowania. Stosowane są jako zwieńczenie ogrodzeń obiektów przemysłowych i obwodnic wojskowych, zabezpieczenia wygrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz tworzenia mobilnych barier przy wejściach do ambasad, urzędów lub wzdłuż ogrodzeń granicznych. Może być wykorzystywana również do wzmacniania i poprawiania jakości istniejących ogrodzeń, czyniąc je znacznie trudniejszymi do pokonania. Powstają z drutu sprężynowego, na którym zaciśnięta jest stalowa taśma z naciętymi ostrzami, pospinanego w odpowiedni sposób złączkami. Złączki nadają stabilną konstrukcję w kształcie walca, tworząc zasiek przestrzenny o 54 zwojach. W zależności od średnicy zasieku, na jeden krąg koncertiny występuje od 3 do 5 złączek.