Sprzedajemy rocznie ponad 1000 kilometrów zasieków
Straight prison fence

Bariery mobilne - ostrzowe


 

Bariera mobilna

Nowym produktem GC METAL jest: bariera mobilna, która stanowi szybkie i pewne zabezpieczenie przed niepożądanymi czynnikami. Znajduje szczególne zastosowanie na granicy państw.