Nadstawka paletowa

Nadstawka paletowa wykonana jest jako siatkowa obudowa złożona z czterech ścian, łączonych między sobą systemem klipsów, opartych na drewnianej europalecie. Powstały w ten sposób samodzielny kontener umożliwia składowanie i transport różnych towarów luzem.Nadstawka paletowa

Nadstawka paletowa wykonana jest jako siatkowa obudowa złożona z czterech ścian, łączonych między sobą systemem klipsów, opartych na drewnianej europalecie. Powstały w ten sposób samodzielny kontener umożliwia składowanie i transport różnych towarów luzem.