Bariery ograniczające

Bariery ograniczające stosowane są w celu ograniczenia ruchu pojazdów mechanicznych lub ukierunkowania grup pieszych w ciągu komunikacyjnym.Bariery ograniczające

Bariery ograniczające stosowane są w celu ograniczenia ruchu pojazdów mechanicznych lub ukierunkowania grup pieszych w ciągu komunikacyjnym.