Bariery demontowalne

Bariery demontowalne montowane są w miejscach, w których konieczne jest ograniczenie ruchu oraz postoju pojazdów mechanicznych. Wykorzystywane są przede wszystkim na drogach pożarowych, ewakuacyjnych, wokół terenów instytucji,  parków, terenów osiedlowych, czy bram.



Bariery demontowalne

Bariery demontowalne montowane są w miejscach, w których konieczne jest ograniczenie ruchu oraz postoju pojazdów mechanicznych. Wykorzystywane są przede wszystkim na drogach pożarowych, ewakuacyjnych, wokół terenów instytucji,  parków, terenów osiedlowych, czy bram.