Bariery demontowalne

Bariery demontowalne montowane są w miejscach, w których konieczne jest ograniczenie ruchu oraz postoju pojazdów mechanicznych. Wykorzystywane są przede wszystkim na drogach pożarowych, ewakuacyjnych, wokół terenów instytucji,  parków, terenów osiedlowych, czy bram.Bariery demontowalne

Bariery demontowalne montowane są w miejscach, w których konieczne jest ograniczenie ruchu oraz postoju pojazdów mechanicznych. Wykorzystywane są przede wszystkim na drogach pożarowych, ewakuacyjnych, wokół terenów instytucji,  parków, terenów osiedlowych, czy bram.