GC RAIL w realizacji – Baborówko
22 października 2019
Fundujemy obiady dla lekarzy i ratowników medycznych
24 marca 2020

Drodzy Państwo,

W związku trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu nadzwyczajnych środków ostrożności we wszystkich oddziałach GC METAL sp. z o.o.
Poniżej przedstawiamy zasady których należy bezwzględnie przestrzegać:

  1. Wszyscy kierowcy wjeżdżający do któregoś z oddziałów GC METAL mają zakaz opuszczania kabiny samochodu do czasu, aż nie zostaną o to wyraźnie  poproszeni
  2. Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny zgodnie zaleceniami Inspekcji Sanitarnej.
  3. Podczas wykonywania niezbędnych czynności przy awizacji/załadunku/rozładunku, prosimy o zachowanie zalecanej bezpiecznej odległości od drugiego człowieka 1m-1,5m
  4. Jeśli jest taka możliwość, firma GC METAL sp. z o.o. nie będzie przyjmować żadnych dokumentów od kierowców, muszą one być wcześniej dostarczone w wersji elektronicznej na adres biuro@gcmetal.pl, w tytule maila proszę umieścić nazwę dostawcy i datę dostawy.
  5. Pracownik ma prawo dokonać pomiaru temperatury wybranemu kierowcy

GC METAL sp. z o.o.