GC RAIL – Funkcjonalne i bezpieczne perony kolejowe
12 września 2019
GC RAIL w realizacji – Baborówko
22 października 2019

GC METAL realizuje infrastrukturę peronową zgodną z wytycznymi PKP! Mowa o systemach peronowych GC RAIL. To nowoczesne rozwiązanie, które spełnia wszelkie wytyczne i wymagania Polskich Kolei Państwowych dotyczące kolejowych obiektów obsługi podróżnych oraz oznakowania stałego stacji pasażerskich. Co to oznacza?

Konstrukcja systemów peronowych – wytyczne PKP

Nie sposób wymienić wszystkich wymagań dla obiektów obsługi podróżnych oraz oznakowania stałego stacji pasażerskich, jakie są stawianie inwestorom przez PKP.  Najogólniej rzecz ujmując, są to wytyczne, których celem jest to, aby projektowana i tworzona baza kolejowa zapewniała jak najlepszy dostęp podróżnych do infrastruktury pasażerskiej, w tym osób niepełnosprawnych oraz z ograniczoną możliwością poruszania się.

Wytyczne PKP dotyczą na przykład takich elementów, jak:

 • Kolorystyka obiektów obsługi podróżnych. Stylistyka wszystkich elementów wyposażenia peronu powinna być jednolita, spójna.
 • Jakość zastosowanych materiałów. Infrastruktura kolejowa i pasażerska powinna być wykonana wyłącznie z materiałów, które są przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Materiały budowlane powinny posiadać oznakowanie informujące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy metalowe powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.
 • Układ komunikacyjny obiektów obsługi podróżnych. Ciągi komunikacyjne powinny być pozbawione jakichkolwiek przeszkód, które mogłyby utrudniać podróżnym utrzymanie prawidłowej trasy poruszania się.
 • Rozmieszczenie elementów wyposażenia stacji i przystanków. Elementy wyposażenia peronu powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby wokół nich znajdowało się miejsce na sprawne poruszanie się podróżnych. Szczegółowe wytyczne dotyczące rozmieszczenia elementów wyposażenia peronu:

miejsce na nogi: co najmniej 0.4 m szerokości;

odległość kosza na śmieci od miejsca siedzenia: minimum 1 m;

odległość pomiędzy pozostałymi elementami wyposażenia peronu: co najmniej 0.8 m.

 • Liczba obiektów małej architektury. Dotyczy to takich elementów jak wiaty przystankowe, miejsca siedzące, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, balustrady, ogrodzenia. Liczba elementów małej architektury zależy od planowanej dobowej liczby zatrzymań pociągów na danym peronie oraz liczby pasażerów.
 • Jakość wykonania i wymiary poręczy. Przy pochylniach i schodach poręcze powinny być montowane na wysokości 0.75 i 0.9 m. W przypadku otwartej przestrzeni, w której istnieje ryzyko wypadnięcia podróżnych, należy również montować poręcze na wysokości 1.1 m. Poręcze powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, stali ocynkowanej malowanej proszkowo, ewentualnie innych materiałów równoważnych, o zbliżonych właściwościach.
 • Parametry balustrad i ogrodzeń. Ogrodzenia powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. Minimalna wysokość ogrodzenia to 1.1 m. Rozstaw szczeblin w balustradach i ogrodzeniach nie powinien być większy niż 0.12 m. Minimalna średnica szczeblin to 5 mm.
 • Parametry wiat przystankowych. Wiata siedziskowa powinna mieć co najmniej 4 m długości. Wiaty należy tak ustawiać, aby były zwrócone w kierunku każdej czynnej krawędzi peronowej. Wiata siedziskowa powinna być skonstruowana w taki sposób, żeby miała co najmniej dwie prostopadłe do siebie pełne ściany. Minimalna wysokość użytkowa wiaty siedziskowej to 2.2 m. Pod jej zadaszeniem powinna znajdować się odpowiednia przestrzeń, która pozwoli na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jej minimalne wymiary to 1.5 x 1.5 m.
 • Wymiary elementów małej architektury. Ławki peronowe powinny zostać przytwierdzone na stałe do podłoża, w taki sposób, aby nie dało się ich przemieścić lub usunąć. Minimalna szerokość siedziska to ok. 0.5 m.  Miejsca siedzące powinny być montowane na wysokości od 0.42 do 0.45 m.

Zaleca się, żeby kosze na odpady miały pojemność co najmniej 50 litrów.

To tylko część wytycznych PKP, zgodnie z którymi są realizowane systemy peronowe GC RAIL.

Z czego składa się system peronowy GC RAIL?

Systemy peronowe GC RAIL są tworzone w sposób kompleksowy. W ich skład wchodzą takie elementy, jak:

 • wiata peronowa,
 • wiata sektorowa.
 • ławka peronowa,
 • balustrada na pochylnię dla osób z niepełnosprawnością,
 • balustrada schodowa,
 • balustrada peronowa ze szczeblinkami,
 • kosze na śmieci,
 • stojak rowerowy,
 • tablica informacyjna.