Promocja


 • Barierka harmonijkowa
  Barierki harmonijkowe
  Barierki harmonijkowe – NOWOŚĆ GC METAL Barierki harmonijkowe to nowy produkt pośród propozycji GC METAL. Stosowane są do wygradzania strefy niebezpiecznej dla osób trzecich w zakładach pracy, magazynach, na zewnątrz budynków […]
 • Bariery miejskie
  Bariery miejskie
  Bariery miejskie – NOWOŚĆ GC METAL Bariery miejskie są nowym produktem w asortymencie GC METAL. Mogą być montowane w parkach, przy skwerach, na chodnikach wzdłuż ulic oraz przy trawnikach […]
 • Bariera typ O olsztyńska
  Bariery typ O owalna
  Bariery typ O owalna Bariery typ O owalne, zamontowane wzdłuż drogi oraz przy wjeździe na teren magazynów w Będzinie.  

ZASIEKI

Zwieńczenie ogrodzeń obiektów przemysłowych i obwodnic wojskowych. Zabezpieczanie wygrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Tworzenie barier mobilnych.

Zasieki GC Metal
gc fence_
Zasieki GC Metal
gc fence_

OGRODZENIA

Ogrodzenia graniczne, ogrodzenia zewnętrzne i wewnętrzne obwodnic wojskowych, ogrodzenia wewnętrzne zakładów karnych i aresztów śledczych. Ogrodzenia stacji telekomunikacyjnych, pól z panelami fotowoltaicznymi, ogrodzenia posesji prywatnych.


BARIERY DROGOWE

Zabezpieczenie pieszych i rowerzystów w miejscach niebezpiecznych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, przed wejściem do szkół, przed upadkiem z wysokości. Zabezpieczenie pieszych przed wodą i błotem pośniegowym z ulic, wygrodzenie torowisk.

Bariera typ A, bariera typ U, bariera gdańska
gc road
slupki-ozdobne2-800x500
gc city_

SŁUPKI

Oddzielenie strefy pieszych od ruchu ulicznego.


ODBOJNICE

Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, elewacji, narożników ścian, elementów nośnych konstrukcji w halach przemysłowych.

Odbojnica GC Metal
gc safety_
balustrada-800x500
gc safety_

BALUSTRADY

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości


URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO

Bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego.

Urządzenia U
gc road
Znak drogowy
gc road

ZNAKI

Bezpieczeństwo ruchu drogowego


STAL

Elementy kute, railling, tralki, poprzeczki, końcówki, wkręty

tralki-koncowki-800x500
frezowanie-800x500

USŁUGI

Gięcie blach, rur, profili, toczenie, frezowanie, spawanie, formowanie na zimno, lakierowanie proszkowe, elektrostatyczne, natryskowe

zasieki, koncertina, drut ostrzowy, bariery drogowe, balustrady, ogrodzenia, odbojnice, słupki,znaki

zasieki, koncertina, drut ostrzowy, bariery drogowe, balustrady, ogrodzenia, odbojnice, słupki,znaki.

Niezmiennie od 2014 roku jesteśmy największym w Polsce i jednym z większych w Europie producentem dystrybutorem wyrobów z drutu ostrzowego. Są to produkty powszechnie używane jako uzupełnienie ogrodzeń w zakładach karnych, czy obiektach wojskowych. Jesteśmy obecni także w branży urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdzie posiadamy jedną z większych w Polsce produkcję barier chodnikowych oraz znaków drogowych. Uzupełnieniem naszej oferty jest handel wyrobami stalowymi oraz produkcja na potrzeby firm wykonujących konstrukcje stalowe. Motto Securing Europe jest odzwierciedleniem naszej pasji zabezpieczania obiektów przemysłowych oraz naszego wpływu na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Naszą wizją jest bezpieczeństwo użytkowników naszych rozwiązań. Chcemy to osiągnąć poprzez dostawy estetycznie wykonanych i funkcjonalnych ogrodzeń, barier, słupów i innych produktów z naszej oferty.


ZASIEKI

Zwieńczenie ogrodzeń obiektów przemysłowych i obwodnic wojskowych. Zabezpieczanie wygrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Tworzenie barier mobilnych.

gc fence_
Zasieki GC Metal
gc fence_

OGRODZENIA

Ogrodzenia graniczne, ogrodzenia zewnętrzne i wewnętrzne obwodnic wojskowych, ogrodzenia wewnętrzne zakładów karnych i aresztów śledczych. Ogrodzenia stacji telekomunikacyjnych, pól z panelami fotowoltaicznymi, ogrodzenia posesji prywatnych.


BARIERY DROGOWE

Zabezpieczenie pieszych i rowerzystów w miejscach niebezpiecznych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, przed wejściem do szkół, przed upadkiem z wysokości. Zabezpieczenie pieszych przed wodą i błotem pośniegowym z ulic, wygrodzenie torowisk.

Bariera typ A, bariera typ U, bariera gdańska
gc road
slupki-ozdobne2-800x500
gc city_

SŁUPKI

Oddzielenie strefy pieszych od ruchu ulicznego.


ODBOJNICE

Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, elewacji, narożników ścian, elementów nośnych konstrukcji w halach przemysłowych.

Odbojnica GC Metal
gc safety_
balustrada-800x500
gc safety_

BALUSTRADY

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości


URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO

Bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego.

Urządzenia U
gc road
Znak drogowy
gc road

ZNAKI

Bezpieczeństwo ruchu drogowego


STAL

Elementy kute, railling, tralki, poprzeczki, końcówki, wkręty

tralki-koncowki-800x500
frezowanie-800x500

USŁUGI

Gięcie blach, rur, profili, toczenie, frezowanie, spawanie, formowanie na zimno, lakierowanie proszkowe, elektrostatyczne, natryskowe