Promocja

RAZOR WIRES

Fence toppings of industrial facilities and bypasses the military. Security fences inside prisons and detention centers. Used to mobile bariers.

1-test
4-ogrodzenia

FENCES

Border fence, the fence inner and outer of bypasses military fence inside penal institutions and detention centers. Fence station telecommunication fields of photovoltaic panels, fencing private properties.


ROAD BARRIERS

Protection of pedestrians and cyclists in hazardous locations on the sidewalks, bike paths, the entrance to the school before the fall from a height. Pedestrian protection against water and mud from the streets of a snow, isolation of plots with trackways.

2-bariery-drogowe
slupki-ozdobne2-800x500

BOLLARDS

The separation of the pedestrian area of street traffic.


BUMPERS & POLLERS

Securing traffic routes, facades, wall corners, load-bearing components in industrial halls.

7-odbojnice
balustrada-800x500

BALUSTRADES

Protection against falling from height.


ROAD SAFETY DEVICES

Road traffic equipment, road sings, thresholds, road mirrors, traffic cones & more.

urzadzenia-u-800x500
znaki-800x500

TRAFFIC SIGNS

Professional marking of car parks, roads, pavements and industrial facilities.


STEEL

Forged items, railings, screws, semi-finished products for balustrades manufacturing.

tralki-koncowki-800x500
frezowanie-800x500

SERVICES

Steel sheet bending, processing of metal pipes, profiles, turning, milling, welding, cold forming, powder coating.


ZASIEKI

Zwieńczenie ogrodzeń obiektów przemysłowych i obwodnic wojskowych. Zabezpieczanie wygrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Tworzenie barier mobilnych.

1-test

OGRODZENIA

Ogrodzenia graniczne, ogrodzenia zewnętrzne i wewnętrzne obwodnic wojskowych, ogrodzenia wewnętrzne zakładów karnych i aresztów śledczych. Ogrodzenia stacji telekomunikacyjnych, pól z panelami fotowoltaicznymi, ogrodzenia posesji prywatnych.

4-ogrodzenia

BARIERY DROGOWE

Zabezpieczenie pieszych i rowerzystów w miejscach niebezpiecznych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, przed wejściem do szkół, przed upadkiem z wysokości. Zabezpieczenie pieszych przed wodą i błotem pośniegowym z ulic, wygrodzenie torowisk.

2-bariery-drogowe

SŁUPKI

Oddzielenie strefy pieszych od ruchu ulicznego.

slupki-ozdobne2-800x500

ODBOJNICE

Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych, elewacji, narożników ścian, elementów nośnych konstrukcji w halach przemysłowych.

7-odbojnice

BALUSTRADY

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości

balustrada-800x500

URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO

Bezpieczeństwo dla użytkowników ruchu drogowego.

urzadzenia-u-800x500

ZNAKI

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

znaki-800x500

STAL

Elementy kute, railling, tralki, poprzeczki, końcówki, wkręty

tralki-koncowki-800x500

USŁUGI

Gięcie blach, rur, profili, toczenie, frezowanie, spawanie, formowanie na zimno, lakierowanie proszkowe, elektrostatyczne, natryskowe

frezowanie-800x500